Veelgestelde vragen

  Wie kan een IRIS Photo Equipment polis onderschrijven?
  Iedereen (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon) met een vaste woonplaats in België kan de polis onderschrijven.

  Welke apparatuur kan ik verzekeren?
  Alle apparatuur die u gebruikt voor het maken van foto’s of het maken van films kan u verzekeren onder deze polis, inclusief alle toebehoren. Uitgesloten zijn echter: mobiele telefoons, smartphones, tablets, drones, … Voor verdere info hierover, gelieve pdfde algemene voorwaarden te raadplegen.

  Welke informatie moet ik voorleggen voor de onderschrijving?
  De verzekerde waarde van de apparatuur, merk & type, serienummer, optie verhuur (JA/NEE), de ingangsdatum van de polis.

  Welke verzekerde waarde moet ik aangeven?
  De verzekerde waarde wordt opgegeven door de verzekeringnemer. Bij aankoop van nieuwe uitrusting is dit de waarde op de factuur. Voor rechtspersonen die de BTW op deze aankoop kunnen recupereren, is dit de waarde zonder BTW. In alle andere gevallen is de verzekerde waarde inclusief BTW.

  Wat moet ik doen in geval van schade?
  In geval van schade gaat u naar de online schadeaangifte. U vult de nodige gegevens in en zal dan verder gecontacteerd worden door onze schadeafdeling.

  Welke documenten moet ik voorleggen in geval van schade of diefstal?
  In geval van schade zal u de oorspronkelijke aankoopfactuur gevraagd worden. In geval van diefstal zal u bijkomend nog het proces verbaal van de aangifte bij de politie gevraagd worden. Indien de schade hersteld kan worden zal u de factuur van herstelling gevraagd worden. Bij totaal verlies zal u ook gevraagd worden de reparatie nota op te sturen waaruit blijkt dat de apparatuur niet hersteld kan worden voor een bedrag kleiner dan de verzekerde waarde. In dit geval zal u ook gevraagd worden de apparatuur naar ons te sturen. Indien (eventueel) vervangende apparatuur werd aangekocht zal ook hiervan de factuur moeten worden voorgelegd. De verzekeraar behoudt altijd het recht een expert aan te stellen om de schade te onderzoeken.

  Contactgegevens

  IRIS Photo Equipment Insurance
  Jan Van Rijswijcklaan 212
  2020 Antwerpen
  FSMA nr 013463 A
  Tel +32 3 241 08 89
  iris@adwverzekeringen.be